Qui som


APLEC - Associació Promotora de la Llengua Catalana
L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana.

Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...). L’Associació es proposa atendre tots els suggeriments que se li facin arribar, i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats i inquietuds lingüístiques que manifesti la ciutadania.

Tot i els avenços, creiem que encara hi ha molta feina per fer; per això, com més gent ens involucrem en aquest projecte, millor. Comptem amb el suport de l'Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, però també és imprescindible la col·laboració de tots els qui compartiu la passió per la nostra llengua.

Estem a la vostra disposició per comentar qualsevol qüestió que cregueu convenient: aplecaplec@gmail.com.

Esperem que us engresqueu a col·laborar amb nosaltres!Amb el suport de:

                Membres de la Junta de l’Associació
Roser Torras Font, presidenta
Rosa Perelló Vives, secretària
Albert Soler Dalmases, tresorer
Esther Comamala Balada, vocal
Nuska Corrià Ainslie, vocal
Marc Guarro López, vocal
Marta Llobet Franquesa, vocal
Núria Solano Dalmau, vocal
Beneta Vidal Combalia, vocal
Georgina Guixà Galiana, vocal

Col·laboradors
Jordi Badia
Isabel Casas
Jordi Còdol
Esther Comamala
Nuska Corrià
Jordi Cuadras
Marc Guarro
Núria León
Jesús Lladó
Montse Marquina
Josep M. Mestres
Anna Montserrat
Henar Morera
Neus Nogué
Sheila Queralt
Marc Sangles
Georgina Guixà
Núria Solano
Albert Soler
David Soler Ortínez
Anna Tudela