Qui som


APLEC - Associació Promotora de la Llengua Catalana
L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana.

Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...). L’Associació es proposa atendre tots els suggeriments que se li facin arribar, i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats i inquietuds lingüístiques que manifesti la ciutadania.

Tot i els avenços, creiem que encara hi ha molta feina per fer; per això, com més gent ens involucrem en aquest projecte, millor. Comptem amb el suport de l'Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, però també és imprescindible la col·laboració de tots els qui compartiu la passió per la nostra llengua.

Estem a la vostra disposició per comentar qualsevol qüestió que cregueu convenient: aplecaplec@gmail.com.

Esperem que us engresqueu a col·laborar amb nosaltres!Amb el suport de:

                Membres de la Junta de l’Associació
Beneta Vidal Combalia, presidenta
Rosa Perelló Vives, tresorera
Albert Soler Dalmasessecretari
Esther Comamala Balada, vocal
Laura Vilaprinyó Albareda, vocal
Bernat Castells Caballé, vocal
Guillem Torres Duran. vocal


Col·laboradors

Articles
Jordi Badia
Jordi Còdol
Esther Comamala
Nuska Corrià
Elga Cremades
Mar Fontana
Núria León
Josep Pelfort
Sheila Queralt
Marc Sangles
Josep M. Mestres
Albert Soler
David Soler
Anna Tudela

Relats
Jesús Cerezo
Ricard Closa
Paula Colobrans
Javi Fernández
Geo Guixà
Toni Llena
Carme Martín
Ita Molins
Montse Morera
Rafa Moya
Natxa Nacenta
Nicolau Poncell
Lluïsa Salazar
Laia Sarri
Jaume Vila