Tu tries. Concurs de microrelats

 


Tu tries. Concurs de microrelats

L’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), amb la col·laboració de la Llibreria Llegim...?, la Biblioteca Central d’Igualada i la Plataforma per la Llengua, i amb el suport del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, convoca la primera edició de Tu tries. Concurs de microrelats. El concurs està adreçat a qualsevol persona de més de 18 anys.

1. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS
— Han de tenir una extensió màxima de 200 paraules.
— Han d’estar escrits en català. 
— Han de ser obres originals i inèdites. 
— Han de tenir com a tema principal una de les dues opcions següents:
1. I si...?
2. Aquell dia que ho va canviar tot
Si s’incompleixen aquestes condicions, el relat quedarà exclòs del concurs.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ
A l’hora de valorar els relats, el jurat tindrà en compte els criteris següents:
— L’originalitat.
— La qualitat literària.
— La correcció ortogràfica i gramatical.

3. JURAT
El jurat està format per persones vinculades al món de la llengua i la cultura catalana, coordinat per dos membres de la Junta de l’APLEC, amb veu però sense vot. Els membres del jurat, així com els seus familiars directes, no poden presentar cap relat al concurs. La decisió del jurat és inapel·lable.

4. TERMINI
El període per presentar els microrelats és de l’1 de febrer del 2021 al 31 de març del 2021. 

5. PROCEDIMENT PER CONCURSAR
— Els relats s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça tutriesaplec@gmail.com
— Els relats han d’estar signats amb un pseudònim per garantir la neutralitat del jurat. Es contactarà amb els participants mitjançant l’adreça electrònica utilitzada per enviar els microrelats. Els coordinadors no facilitaran aquestes dades al jurat.
— Cada participant pot enviar tan sols un microrelat.

6. PREMIS
S’estableixen tres premis per a cada opció: 
1r premi, 150 €
2n premi, 100 €.
3r premi, 50 € + val per un llibre.
L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis, i també de declarar algun accèssit. 
El lliurament dels premis als guanyadors es farà el 23 d’abril del 2021. 

7. ORGANITZACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES
— Les bases del concurs de microrelats estaran publicades a http://aplecaplec.blogspot.com durant tot el procés.
— Es farà difusió pública dels relats premiats i els noms dels guanyadors al blog i a les xarxes socials de l’APLEC, i als mitjans de comunicació. Els relats que no hagin obtingut premi també seran publicats amb pseudònim.
— Tots els participants autoritzen l’APLEC perquè la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i publicada a través de qualsevol mitjà d’informació. 
— La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.